Zarząd Fundacji

Małgorzata Adamkiewicz

Małgorzata Adamkiewicz Prezes Zarządu Fundacji

Branża farmaceutyczna pełni istotną rolę w gospodarce i ma wpływ na jakość naszego życia. Biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo, musimy zadbać o poziom wykształcenia oraz standard życia obecnego i przyszłego pokolenia.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu świadomości młodzieży. Młodzi ludzie stają przed najważniejszym wyborem w swoim życiu.

Poprzez nasze działania popularyzujące nauki ścisłe, zachęcamy ich do podejmowania nowych wyzwań i wprowadzamy w pasjonujący świat nauk ścisłych i przyrodniczych.

Wierzymy, że to właśnie młodzież jest przyszłością polskiej innowacji.

Icon
Maciej Adamkiewicz

Maciej Adamkiewicz Wiceprezes Zarządu Fundacji

W lipcu 2014 roku powołaliśmy Fundację Adamed, by m.in. wspierać działalność badawczo – rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych.

Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie chcielibyśmy pomóc młodym, ambitnym i uzdolnionym ludziom w realizacji pasji i spełnianiu marzeń.

Icon
Katarzyna Dubno

Katarzyna Dubno Członek Zarządu Fundacji

Zadaniem Fundacji jest promowanie idei dzielenia się wiedzą, w tym również współpracy oraz integracji środowiska naukowego, przemysłu farmaceutycznego, medycznego i biotechnologicznego.

Wzmacniamy także współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach i celach działającymi w kraju i za granicą.

Icon