Wspieramy rozwój nauki i dzielenie się wiedzą

Adamed Expert Fundacja

Adamed Expert Fundacja
Wyzwania jakie pojawiają się przed nami każdego dnia wymagają szybkiego i odpowiedniego działania.

Fundacja Adamed prowadzi aktywności na rzecz wspierania nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, ponieważ nauka to najpotężniejsze narzędzie do zmiany świata na lepsze.

Kolejnym krokiem na tej drodze było stworzenie programu Adamed Expert Fundacja, którego celem było tworzenie, dostarczanie i popularyzowanie rzetelnych, opartych na eksperckiej wiedzy informacji dotyczycących medycyny oraz profilaktyki zdrowotnej. Projekt był realizowany w latach 2020-2022.

Kierunki działań podejmowanych w ramach programu wyznaczała Rada Naukowa programu Adamed Expert Fundacja, w której skład wchodzili wybitni przedstawiciele polskiego świata nauki.

Icon

Rada Naukowa programu
Adamed Expert Fundacja

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski Adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
dr hab. n. med., prof. nadzw. Adam Nogalski Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
dr hab. n. med. Filip Szymański Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
dr hab. n. med. Jarosław Woroń Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Icon